Find us

Company details

Brakel Oborewicz Leśniak Spółka Jawna
(formerly Brakel Sp. z o.o.)
32-130 Koszyce
ul. Czysta 6

NIP: PL6821770624
Regon: 361071687
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000876227

www: www.brakel.pl
E-mail: biuro@brakel.pl

Chief executive officer:

Sebastian Oborewicz +48 512 212 120

Sales department:

Dagmara Leśniak +48 509 011 965

Accounting department:

Karolina Pisz +48 503 755 494

Paulina Oborewicz + 48 663 145 344