Polityka jakości

Dzięki wdrożonemu Systemowi HACCP oraz zasadom GHP/GMP Brakel oferuje produkty charakteryzujące się gwarantowaną jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym.

HACCP (od ang. hazard analysis and critical control points) to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

HACCP jest systemową procedurą identyfikacji i szacowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również podejście mające na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń.

System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej, dobrej praktyki higienicznej i potrzeb klientów.

Ponad to w Zakładzie Rozbioru Drobiu Brakel stosujemy zarządzanie jakością (ang. Total Quality Management) i kierujemy się ośmioma zasadami TQM:

1. Orientacja na klienta,
2. Przywództwo,
3. Zaangażowanie pracowników,
4. Podejście procesowe,
5. Systemowe podejście do zarządzania,
6. Ciągłe doskonalenie,
7. Podjęcie decyzji w oparciu o fakty,
8. Obustronne korzystne relacje z dostawcami.

Zarządzanie przez jakość w Brakel jest oparte na podstawowych założeniach jakimi są zaangażowanie każdego pracownika w przedsiębiorstwie w doskonalenie najdrobniejszych aspektów jego działalności. Doskonalenie to odbywa się poprzez częste drobne usprawnienia, a nie wielkie inwestycje. Optymalizowanie procesów odbywa się przez wykorzystanie prostych i uniwersalnych narzędzi oraz maszyn, które można łatwo i szybko przezbroić, maksymalizując czas produkcji. Synchronizacja pracy poszczególnych stanowisk pozwala minimalizować koszty.